Coneix les orquídies d'Osona.

 

Peus agrupats de Limnodorum abortivum. Perafita, junt de 1998.

Ophrys lutea, en plena floració. Sant Bartomeu del Grau, maig de 1997. Aquesta planta ocupa herbassars i descampats en àrees agrícoles i semofirestals.

Ophrys fusca, a Gurb, abril de 2003. Aquesta orquídia es diferencia pel label fosc amb dues taques blavoses en forma de w. És una de les orquídies que floreix més aviat de la nostra comarca.

Epipactis palustris. Orquídia pròpia dels ambients ombrívols i frescals. Riera de la Gavarresa, juliol de 2002. El grup de les Epipactis varis nivells de fulles, al contrari que les Orchis i les Ophrys que només tenen fulles basals.

Cephalantera rubra, una bonica orquídia de flors de color rosa viu que creix en herbasars al mig del bosc o en vores de bosc a Osona. Especialment abundant al Lluçanès i a les carenes que voregen la Plana de Vic. Floreig pel maig-juny.

Limnodorum abortivum. Aquesta orquídia, de dimensions notables, creix en forma de vàries tiges agrupades de color lilós fosc. Destaca el fet que les flors rarament es desenvolupen plenament, ja que són fecundades abans. Per tant, l'exemplar de la fotografia és en un estadi poc comú.

La orquídia catalana (Ophrys catalaunica) és present a bona part de la comarca d'Osona. La podem detectar en espais oberts agrícoles, vora bosc, o en clarianes d'espais forestals o semi-forestals. Els majors perills i amenaces: les sequeres, l'acció directa i agressiva del bestiar en finques mal gestionades, la desaparició dels marges, petits erms i espais entre conreus on puguin desenvolupar-se les plantes aromàtiques, els herbassars i les orquídies, l'aplicació abusiva de purins.

Orquídia catalana Ophrys catalaunica en un herbassar de la Plana de Vic, al municipi de Taradell. Maig de 2003.

Links d'orquídies:

http://www.xtec.es/~jsanfeli/jardi/hola8/orqui.htm

http://www.orchidworks.com/

http://www.orchidees.fr/

http://membres.lycos.fr/orchidee/ Orquídies de França i d'Europa

http://www.univ-lille1.fr/orchid/mnu_orch.fr/criocere.htm#../mnu_orch.fr/index.htm

http://www.ub.es/SERP/sabater/orqui.html Catàleg d'oquídies catalanes

http://www.acao.cat Associació Catalana d'amics de les orquídies

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (totes les fotografies)
Pàgina actualitzada: 3/12/07